Istraživanje tržišta i javnog mnijenja

Od 2002. godine u Markot.telu djeluje Telefonsko istraživački centar koji se bavi istraživanjem tržišta i javnog mnijenja. Svakodnevno istražujemo nove pojave u marketingu, dinamičnost gospodarskih, socijalnih i političkih promjena koje se događaju u RH.  

 

Telefonsko istraživački centar - istarživanja tržišta i javnog mnijenja


Naš Telefonsko istraživački centar  predstavlja moderni telekomunikacijski centar koji počiva na tehničkoj platformi od 400 telefonskih linija, kojima je primjenom sofisticiranih računalnih rješenja moguće izvesti velik broj telefonskih poziva u vrlo kratkom vremenu. Kreativna primjena tehnologije i metoda naši su alati koji nam omogućuju da budemo bolji od drugih.

 

Korištenje našeg Telefonskog istraživačkog centra omogućuje Vam:

 • brzi način istovremenog prikupljanja i obrade velikog broja podataka 
 • pouzdane i valjane povratne informacije
 • jednostavno kreiranje, izvođenje i obradu upitnika
 • konstantan pregled rezultata tijekom ispitivanja u svakom trenutku
 • maksimalnu objektivnost ispitivanja ostvarenu interaktivnom komunikacijom s ispitanikom i eliminacijom subjektivnosti i mogućeg utjecaja ispitivača na ispitanika
 • eliminiranje pogrešaka zbog potpune automatizacije procesa istraživanja i obrade podataka 
 • neograničenost u prostornom smislu
 • smanjenje ljudskog angažmana i značajno skraćenje vremena izvođenja ankete


Prednost naših istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

 • optimalni uzorak: praćenje konvergencije rezultata i stabilnosti pogreške
   
 • najkvalitetnija pokrivenost područja RH
 • strukturiranost uzorka: po dobi, spolu i stručnoj spremi
 • optimalni uzorak: praćenje konvergencije rezultata i stabilnosti pogreške (druge tehnologije to nisu u mogućnosti raditi)
 • točnost rezultata: naša metoda u praksi se pokazala najpouzdanijom u direktnim usporedbama s drugim renomiranim istraživačima - na svim političkim izborima od 2003. godine (jedina relevantna mogućnost provjere metode) imali smo najtočniju predikciju rezultata
 • renome istraživača: kada kažemo renome istraživača pritom ne mislimo na zastupljenost medijskog pojavljivanja, već na točnost rezultata istraživanja 


Dosad smo proveli veliki broj istraživanja za klijente različitih djelatnosti (televizija, novine, radiopostaje, velika poduzeća, marketinške agencije…). Obratite nam se i Vi s punim povjerenjem.